Energielabel

Energielabel in de nieuwe europese richtlijn

Wat is er veranderd met de energielabels?

Het verschil tussen het oude energieprestatiecertificaat (EPC) en het nieuwe energielabel voor elektrische toestellen is dat het nieuwe label een geüpdatet en vereenvoudigd systeem is met verbeterde informatie voor consumenten. Het nieuwe label heeft een nieuw systeem van classificatie met zes klassen in plaats van de oude acht en de informatie over de prestaties van het apparaat is beter zichtbaar en gemakkelijker te vergelijken. Het nieuwe label omvat ook specifieke informatie over de vermogensverbruik, geluidsniveau en gebruiksduur van het apparaat. In het algemeen is het nieuwe energielabel bedoeld om consumenten te helpen bij het maken van informatie gebaseerde beslissingen over de aanschaf van elektrische apparaten.

Vergelijking oude en nieuwe labels

Vergelijk het oude label niet met het nieuwe energielabel
Het vergelijken van het oude label met het nieuwe energielabel is hetzelfde als “Appels met Peren vergelijken”. Het is namelijk goed mogelijk jouw zuinige A+++ vaatwasser op een nieuw energielabel slechts een D krijgt. Je hoeft hier niet van te schrikken, jouw afwasmachine is niet ineens minder energiezuinig.

Ze zijn precies hetzelfde, alleen een paar dingen zijn aangepast:

  • Het energieverbruik wordt strenger beoordeeld. Hierdoor komt je vaatwasser in een lagere energieklasse.
  • Soms is de methode om energieverbruik te berekenen aangepast. Hierdoor sluit deze beter aan op de gebruikssituatie.

Waarom veranderen de energielabels?

Het oude energielabel is ongeveer jaar geleden geïntroduceerd. Hierbij beloonde een A de koelkast vanwege haar energieprestatie , terwijl een F aangaf dat het geen energiezuinige koelkast was. Zo werden fabrikanten aangemoedigd om meer energiebesparende functionaliteit toe te passen. Naar verloop van tijd is het energielabel aangepast door de toevoeging A+, A++ en A+++ labels. Het gevolg was dat consument door de bomen het bos niet meer zag.

Dit is de reden deze A+, A++ en A+++ labels bij koelkasten, wasautomaten, was-droogcombinaties en een aantal andere productgroepen verdwijnen. Het nieuwe systeem zal de energieklasse A t/m G hanteren. De nieuwe regelgeving is voor Europese consumenten en zal ook toegepast worden in landen die geen lid zijn van de Europese Unie (bijvoorbeeld Noorwegen, Zwitserland).

 

Wat is een enrgielabel?

 

Een energielabel is een classificatiesysteem voor gebouwen en producten, dat informatie geeft over hun energie-efficiëntie en -verbruik. Het label is bedoeld om consumenten en gebruikers te helpen bij het maken van informeerde beslissingen over de aanschaf en gebruik van producten en gebouwen. Het label is opgesteld door de Europese Unie en is in heel Europa verplicht.

Er zijn verschillende categorieën van energielabels, variërend van A (zeer efficiënt) tot G (zeer inefficiënt). Labels worden bepaald op basis van een aantal factoren, zoals de isolatie van het gebouw, de verwarming en ventilatie-installaties, en de energie-efficiëntie van producten zoals verlichting en huishoudelijke apparaten.

Een hoog energielabel kan betekenen dat een gebouw of product energie-efficiënter is, wat leidt tot lagere energiekosten en een kleiner CO2-voetafdruk. Het bezitten of gebruiken van een gebouw of product met een lager energielabel kan dus leiden tot hogere energiekosten en een grotere impact op het milieu.

In de toekomst wordt verwacht dat de eisen voor energielabels verder verstrengen, waardoor producten en gebouwen steeds energie-efficiënter moeten worden. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van CO2-uitstoot en het verbeteren van de energie-efficiëntie op wereldwijde schaal.

Wanneer was de laatste verandering van de europese enrgielabelnormen?

De laatste verandering van de Europese energielabelnormen vond plaats op 1 maart 2021.