Wat is er gedekt in een brandverzekering?

De basisdekking van de brandverzekering

Elke brandverzekering dekt de materiële schade veroorzaakt door een reeks externe elementen: brand, explosie, implosie, aanslagen en arbeidsconflicten, bliksem, vallende bomen op een gebouw, storm, hagel, natuurrampen, druk van sneeuw of ijs op het dak, aanrijding met een transportmiddel of een aanrijding met een dier.

De meeste verzekeringsmaatschappijen breiden de basisgaranties uit met:

 • elektriciteit: de invloed van elektriciteit op de installaties en de elektrische apparaten (bijvoorbeeld: schade aan elektrische apparaten ten gevolge van te hoge spanning, of het verlies van de inhoud van een diepvriezer (ontdooiing),wasmachine defect.
 • rook en roet
 • waterschade door een leidingbreuk, overstroming van riolen, sanitair of huishoudtoestellen, insijpeling van water door het dak, vorst (op voorwaarde dat de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen),…
 • glasbreuk (ramen, veranda’s,glas kookplaat )
 • schade aan het gebouw (aan bijvoorbeeld deuren en ramen) veroorzaakt na een inbraak of vandalisme (in sommige gevallen is deze dekking niet geldig tenzij de verzekerde eveneens de dekking diefstal nam die facultatief is).

De aanvullende dekking van de brandverzekering

De aanvullende garanties dekken niet de schade zelf maar de andere kosten verbonden aan het schadegeval dekken.

 • reddingskosten:
  • kosten voor de maatregelen gevraagd door uw verzekeraar om de gevolgen van het schadegeval te beperken: bijvoorbeeld de afdekking op een beschadigd dak om te verhinderen dat insijpelend water voor nog meer schade zou zorgen.
  • dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde op eigen initiatief nam om een schadegeval te voorkomen bij dringend gevaar en de gevolgen ervan te beperken.
 • de kosten van stockage van goederen tijdens de duur van de reconstructie van het gebouw (bv de stockage van meubelen in een opslagruimte)
 • kosten van de vernietiging van de beschadigde goederen indien nodig voor de reconstructie, evenals de afvoer van afgravingen naar een stortplaats
 • aanspraak van derden: de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid als een verzekerd schadegeval betrekking heeft op goederen van derden (bv. een brand die uitbreidt naar een andere woning)
 • expertisekosten van het schadegeval
 • woonkosten als het gebouw onbewoonbaar is (de omvang van deze garantie varieert naargelang de verzekeraar)
 • genotsderving als het gebouw onbewoonbaar is gedurende de heropbouw of herstelling

De optionele of facultatieve garanties

De brandverzekering biedt sommige dekkingen naar keuze zoals:

 • diefstal
 • vandalisme
 • privéleven
 • rechtsbijstand
 • indirect verlies